10 Febuary

Człowiek jest wte­dy naj­szczęśliw­szy, 
kiedy do­okoła siebie widzi to, co no­si w so­bie samym... 


torebka - KLIK